mandag den 6. februar 2012

Landbrug & Fødevarer Food & Culture - Mindre madspild og det nye paradigmeskift

af Selina Juul, stifter af forbrugerbevægelsen Stop Spild Af Mad

bragt hos Landbrug & Fødevarer Food & Culture den 6. februar 2012 - 


Som FoodCulture.dk har skrevet, er EU's supertanker begyndt sejle i retningen mod mindre madspild. Også FN har for alvor sat madspild på dagsordenen, og dermed ser det ud til, at et paradigmeskifte er over os. Post-Growth Economy vil måske få verden til at skrue ned for overforbruget, men kan verden nå at blive reddet i tide – og findes der en løsning på problemet, når der allerede om 30 år er brug for mindst 2 jordkloder for at understøtte menneskenes forbrug? 

I sidste uge var jeg taler på den tyske regerings konference ”3rd Bonn Conference on International Development Policy 2012", hvor madspild var et omdiskuteret emne. Jeg fik dermed lejlighed til at gøre opmærksom på alarmerende nye tal fra FN, som viser, at hvis den nuværende udvikling fortsætter, vil Jordens befolkning om blot 20 år få behov for mindst 50 pct. mere mad, 45 pct. mere energi og 30 pct. mere vand end i dag, og at vestens overforbrug alene bidrager til 40 pct. af den globale udledning af CO2. Men BRIC-landene er snart godt med, da deres forbrug begynder at kopiere Vestens model. Fremtidsudsigterne er derfor ret dystre: i fremtiden vil der ikke være være ressourcer nok til at understøtte denne type forbrug. 

Så medmindre vi begynder at kolonisere rummet og udtømme andre planeter for de kostbare ressourcer, bør vi for alvor kigge på løsninger til efterspørgslen på det globale forbrug - bl.a. ved at fokusere på madspild. Mindre spild betyder ikke mindre vækst. Fremtidens grønne løsninger bør indtænkes i hele værdikæden – herunder nye teknologier, mindre spild og optimering af infrastrukturen. Alene i EU i dag smides der mad væk, som måler 89 millioner ton årligt. Og verdens madspild vil årligt kunne brødføde 3 mia. mennesker. Derfor glæder det mig, at EU, blandt andet med input fra Stop Spild Af Mad, er begyndt at rykke sig.

Naturligvis kan EU-direktiver ikke presses ovenfra på os forbrugere – men hvis alle løfter i samlet flok: både industrien, detailhandlen, producenterne og forbrugere, kan vi nå langt. Men der skal mange kærlige skub til, og derfor sætter Stop Spild Af Mad i samarbejde med Forbrugerrådet og Landbrug & Fødevarer snart gang i en omfattende national kampagne i værk for at få sat yderligere fokus på en reduktion af madspildet hos forbrugerne. Arbejdet er allerede i fuld gang, og vi kan glæde os til de første resultater.