mandag den 2. september 2013

Jyllands-Posten - Bæredygtig reproduktion

af Selina Juul, stifter af forbrugerbevægelsen Stop Spild Af Mad

bragt i Jyllands-Posten den 2. september 2013 -
http://blogs.jp.dk/stopmadspild/2013/09/02/reproduktion/


Bæredygtighed og grøn omstilling er for alvor ved at bide sig fast i samfundet. Fornylig overhørte jeg i bussen en samtale, der satte tanker i gang. To damer talte om noget, de selv beskrev som bæredygtig reproduktion: altså at det er mere bæredygtigt at adoptere de forældreløse børn, end at sætte flere nye børn i verden - specielt set i lyset af vores eksplosive befolkningstilvækst, voksende mangel på ressourcer og at i dag sulter der ca. 1 mia. mennesker i verden.

Omstilling til bæredygtighed er allerede i fuld sving i Danmark, bl.a. med den nyeste indsats, Vores Omstilling, som blev lanceret fornylig. Regeringen pønser på, at vi snart skal sortere vores affald, og landbruget har siden 1990 nedbragt udledningen af drivhusgasser med 23%. Vi er på rette vej.

Men vi skal huske på, at menneskets største fremtidige udfordring ikke alene bliver klimaforandringer – men også voksende mangel på ressourcer og øget naturbeslaglæggelse.

Og så er fremtiden ikke mindst afhængig af ét emne, som alle danser rundt om. Et emne som spøger i baggrunden, og som de fleste har en meget stor berøringsangst for. Et emne, som er en stærkt medvirkende årsag til de førnævnte fremtidige problemer og udfordringer.

Et emne, som blev fornylig taget op af sociolog og fremtidsforsker Birthe Linddal - nemlig menneskecivilisationens eksplosive befolkningstilvækst.

FN’s seneste rapport peger på, at verdens befolkningstilvækst ikke stopper, og at vi i 2100 når 11 mia. mennesker svarende til 4 mia. flere munde at mætte end i dag. (Og i dag sulter der i øvrigt ca. 1 mia. mennesker på Jorden.)

Allerede i dag hersker intens fokus på adgang til fødevarer. Og især i Kina, hvorfra min netop hjemvendte veninde beretter, at food security står højt på dagsordenen.

Befolkningstilvækst handler også om forskellige kulturer. Tænk bare på, hvordan det i nogle lande for en kvinde er en pligt - og ikke et valg - at få børn. Desuden spiller manglende viden og adgang til prævention en dramatisk rolle i temaet.

Men emnet om befolkningstilvæksten og hvad vi stiller op med den fylder ikke meget i klimadebatten. Eller for den sags skyld i andre debatter – for ikke mange tør rigtig tage fat på problematikken.