mandag den 19. juni 2017

Dansk Handelsblad - Minister, madspild og madglæde på Folkemødet

af Selina Juul, stifter af forbrugerbevægelsen Stop Spild Af Mad


Intet tyder på, at fokus på madspild aftager – og netop i disse dage på Folkemødet er madspild blandt emnerne i hele 15 paneldebatter. De syv af dem er vores organisation medarrangør af og deltager i.

Hvordan kan man lave overproduktion til omproduktion og samtidig sørge for, at dansk gastronomi bliver blandt verdens førende?

Det sætter en af vores paneldebatter skarpt lys på, med medvirkende som bl.a. Carlsbergs bestyrelsesformand Flemming Besenbacher og miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, styret af DR P1 Orientering-værten Karen Hjulmand og arrangeret sammen med Danmarks Restauranter & Cafeer (DRC).

For nylig overrakte regeringens advisory board for cirkulær økonomi med Flemming Besen-bacher i spidsen en række anbefalinger til regeringen. Rapporten nævner bl.a., at en intelligent omstilling af det danske samfund fra en lineær til en cirkulær økonomi vil give en årlig gevinst på op mod 45 mia. kr. i 2035.

Udover forskellige tiltag er der også et stor erhvervsøkonomiske potentiale, afslører rapporten. Den anbefaler at skabe bedre rammer for anvendelse af overskydende føde-varer, således at der kan skabes et marked for afsætning af nye produkter, hvor over-skydende fødevarer indgår.

I udlandet hitter “madspildsprodukter” allerede i stor stil: nye typer fødevareprodukter fremstillet af “madspild” – såsom supper, chips, snacks og andet fremstillet af ”grimme” grøntsager og frugt.

En af vores andre paneldebatter, arrangeret sammen med De Samvirkende Købmænd, handler om forbrugere og detailhandlen. Her deltager miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen i debat med bl.a. indkøbs- og marketingdirektør i Rema 1000, Anders René Jensen.

Forbrugere har genfundet madglæden og har større fokus på madspild: Ifølge seneste tal fra Landbrug & Fødevarer svarer 83 pct., at de var blevet mere interesserede i at minimere husstandens madspild. Kampen mod madspild er blevet en stor konkurrenceparameter hos detailhandlen, hvor udover Rema 1000 også Coop, Lidl, Aldi og Netto har meldt sig under fanerne.

Men hvad med den dag, hvor medierne ikke længere orker at skrive om madspild? Vil det smitte af på forbrugernes holdning?

Bare fordi fokusset på madspild ikke længere er der, vil det ikke være ensbetydende med, at alt madspild i Danmark er forsvundet.

Endelig har vi bl.a. også paneldebat sammen med Europaparlamentet, hvor medlem af parlamentet, Christel Schaldemose, kigger på EUs nye målsætning om at begrænse mad-spild med 50 pct. frem mod 2030 samt indsatsen fra EU’s nye vidensplatform om madspild, EU platform on food losses and food waste, som undertegnede er medlem af.

Men fokus på madspild bliver ikke kun ved snakken. Den nye 100 pct. bionedbrydelige “treat box” (doggybag version 2.0), som vores og flere organisationer er medafsender på, bliver uddelt gratis på Folkemødets spisesteder, så gæsterne kan tage deres madoverskud fra restauranten med i en lille madpakke, når de skal videre og lytte til mødets mange paneldebatter.

Velbekomme!