tirsdag den 5. april 2011

Altinget.dk | Fødevarer - Kampen mod madspild fortjener central plads i vores fødevarepolitik

af Selina Juul, stifter af forbrugerbevægelsen Stop Spild Af Mad

bragt i Altinget.dk | Fødevarer den 5. april 2011 -
http://www.altinget.dk/foedevarer/artikel/kampen-mod-madspild-fortjener-central-plads-i-vores-foedevarepolitikIfølge Landbrug & Fødevarer koster madspild det danske samfund 16 mia. kr. om året. Eller 10.000 kr. årligt pr. gennemsnitsfamilie. Vi kan ikke gemme os bag et bæredygtigt COP15-image, samtidig med at vi ifølge Eurostat har EU-rekord i skrald og årligt smider 802 kg ud pr. indbygger. Fokus på madspild må nu for alvor på politikernes dagsorden og ind i vores fødevarepolitik.

Danmark skal have mindst madspild
Min vision for Danmark er, at vores land skal være dét land i verden, som har mindst madspild. Det nytter ikke, at vi danskere årligt smider mad ud for 16 mia. kr., mens vi samtidig brokker os over påtvungne skatter og stigende fødevarepriser.

Det nytter ikke, at vi forsøger at være grønne, økologiske og bæredygtige, mens vi samtidig lukker øjnene for madspild. Mindre madspild er alles ansvar: borgernes, politikernes, detailhandlens, fødevareproducenternes og restaurationsbranchens. Her kan man ikke læne sig tilbage og betale et månedligt girokort til en godgørende organisation - her kræves aktiv indsats.

Begyndende politisk fokus på madspild
Mindre madspild bør ikke være en trend, som går over, lige så snart den økonomiske krise har vendt sig, og danske skraldespande ikke længere lever på sultegrænsen.

Det er vigtigt at skabe en positiv og ikke mindst vedvarende forandring gennem oplysningskampagner, undervisningsmaterialer, debatter og politiske initiativer. Og indsatsen er sat i gang.

Den 21. marts deltog jeg i det første møde hos miljøminister Karen Ellemanns Initiativgruppe Mod Madspild - en slags tænketank for beslutningstagere, fødevareproducenter, NGO'er og forskere, der har til formål at skabe forpligtende indsats mod madspild.

Og den 25. februar mødtes Stop Spild Af Mad med fødevareminister Henrik Høegh og drøftede en kommende fælles indsats mod madspild og fødevareministerens kommende konference om madspild i maj.

Også i EU er der begyndende fokus på madspild, og Stop Spild Af Mad er sammen med vores europæiske søsterorganisationer medafsender på den internationale "Fælles Erklæring Mod Madspild" til EU og FN, der sigter mod at reducere det globale madspild med mindst 50 procent inden 2025.

Sidste år deltog Stop Spild Af Mad i følgegruppen for Miljøstyrelsens affaldsforebyggelses kampagne 2010 "Brug mere - spild mindre", som satte fokus på madspild. Efterfølgende fik miljøminister Karen Elleman sat forebyggelse af madspild på finansloven for 2011. Og for nylig har Fødevarestyrelsen fremsat forslag vedr. fødevarers holdbarhedsdato, hvilket kan føre til betydelig reduktion af madspild i detailhandlen.

Madspild er begyndt at indtage den politiske arena.

Massiv medieopmærksomhed på madspld
Siden 2008 har Stop Spild Af Mad næsten ugentligt medvirket til at bringe fokus på madspild i medierne. Det har inspireret butikskæden Rema 1000 til at droppe mængderabatter i alle kædens over 200 danske butikker.

Tilsvarende har det ført til diverse samarbejder om alt fra doggybag-kampagner til løbende dialog med flere nye initiativer mod madspild, skoleopgaver og nye NGO'er, som donerer overskudsmad til hjemløse og studerende.

Og den 7. marts udkom Stop Spild Af Mad på Gyldendal med en reste-kogebog 'Stop spild af mad - en kogebog med mere' med Francis Cardenau, Katrine Klinken, Camilla Plum, Thomas Rode Andersen og Suhrs Madakademiet samt 22 danske toppolitikere. Bogens udgivelse har medført omfattende presseomtale i en lang række medier.

Det er en god start. Men der skal en større og vedvarende indsats til fra alle parter for at stoppe madspild. Derfor opfordrer vi alle aktører til at bidrage til at gøre Danmark til dét land i verden, der smider mindst mad ud.