torsdag den 26. maj 2011

Altinget.dk | Fødevarer - Danske Stop Spild Af Mad i ny FN-rapport om madspild

af Selina Juul, stifter af forbrugerbevægelsen Stop Spild Af Mad

bragt i Altinget.dk | Fødevarer den 23. maj 2011 -
http://www.altinget.dk/foedevarer/artikel/danske-stop-spild-af-mad-i-ny-fn-rapport-om-madspildFN’s Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO) nævner Stop Spild Af Mad i ny rapport om madspild. Stop Spild Af Mad talte på FAO’s kongres og er medunderskriver på FAO’s internationale erklæring om madspild. Men der er ingen tid at fejre, for de nye FN tal på madspild er alarmerende.

Danmarks kamp mod madspild er sat i positivt lys i hos FN. Men FN's Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO) rapport 'Global Food Losses and Food Waste', der er lavet i samarbejde med det Svenske Levnedsmiddelinstitut (SiK) i forbindelse med FAO's SAVE FOOD kongres i Düsseldorf i samarbejde med Interpack 2011, afslører dramatiske tal på madspild i lyset af stigende verdensbefolkning.

Hovedbudskaberne fra kongressen er:

● 1/3 af verdens fødevarer ryger årligt i skraldespanden - svarende til 1,3 mia. ton.

● I år 2050 runder verdens befolkning 9 mia. mennesker - til den tid skal verdens fødevareproduktion øges med 70% for at efterkomme behovet. Reduktion af madspild og udnyttelse af den producerede mad er centrale forudsætninger herfor.

● Fokus på madspild bør tages lige så alvorligt som fokus på klimaforandringer.

● Udviklingslandene bør hjælpes til at optimere løsninger på deres infrastruktur, fødevareemballage samt lagringsmuligheder, som i dag spiller en stor rolle i landenes tab af fødevarer.

● Der skal sættes ligeså stort fokus på det skjulte madspild hos fødevareproducenter og forbrugerne som på at øge fødevareproduktionen.

● Det skal søsættes oplysnings- og undervisningskampagner, der hjælper forbrugere til at reducere madspild.

Internationalt fokus på dansk forebygning af madspild
Omsider har FN fået sat fokus på madspild. På SAVE FOOD-kongressen herskede der blandt politikere, fødevareproducenter, forskere og industri et stort ønske om handling. Det glæder os, at FN sætter fokus på madspild, og at den internationale erklæring om madspild, som Stop Spild Af Mad sidste år bidrog til i Europa-Parlamentet i Bruxelles, nu er ved at gå i opfyldelse.

Blandt kongressens talere og medunderskrivere af FAO-erklæringen om madspild var FAO's landbrugsområdes viceadministrerende direktør Modibo Tiémoko Traoré, den tyske fødevareminister Ilse Aigner samt Tysklands tidligere miljøminister Klaus Töpfer.

FAO-rapporten nævner Stop Spild Af Mad som et godt eksempel på et initiativ som øger fokus på madspild blandt forbrugerne. Vi er ret stolte af at sætte et dansk aftryk på FAO-rapporten samt erklæringen. Det er et bevis på, at vores kampagne bærer frugt og det er en stor blåstempling for vores frivillige organisation, som vi har tænkt os at bruge til at opnå nye mål. Vi har allerede stiftet mange internationale kontakter under kongressen, som vil bringe vores budskab udover danske landegrænser.

Der er lang vej endnu
Men vi skal huske på, at der er lang vej endnu, og danske forbrugere alene har et årligt madspild på 16 mia. kroner. Fødevareminister Henrik Høeghs og CONCITO's konference 'Det skjulte madspild' den 12. maj har sat nyt perspektiv på madspild samt på mulige løsninger til at forebygge madspild. Det er positivt at se, at madspild er omsider i fokus hos de danske og internationale politikere og beslutningstagere.

Kampen mod madspild skal iværksættes på alle niveauer - alt fra Folketinget, EU-Parlamentet og FN til detailhandlen, fødevareproducenter, emballageindustrien, storkøkkener, NGO'er og forbrugere. Men uden moralisering eller løftede pegefingre - der er brug for konstruktive tiltag og positive vedvarende løsninger.

Vigtigheden af minimering af madspild hos alle led kan ikke understreges nok, især i lyset af de nye tal fra FN. Verdens regeringer kan måske ikke blive enige på COP15, COP16, COP17, osv. - men minimering af madspild er noget, alle kan blive enige om. Og vi må handle.