mandag den 24. oktober 2011

Altinget.dk | Fødevarer - Gid den nye regering vil fortsætte kampen mod madspild

af Selina Juul, stifter af forbrugerbevægelsen Stop Spild Af Mad

bragt i Altinget.dk | Fødevarer den 24. oktober 2011 -
http://www.altinget.dk/foedevarer/artikel/gid-den-nye-regering-vil-fortsaette-kampen-mod-madspild


Tillykke til den nye regering og de nye ministre. Vi går en spændende tid i møde - at dømme efter regeringsgrundlaget ser det ud til, at Danmark har fået den mest grønne regering nogensinde. Og det er positivt. Vi kan nu forvente øget udvikling af miljørigtig teknologi inden for fødevareproduktion og landbrug samt igangsættelse af ny og forpligtende bæredygtighedsstrategi på miljøområdet.

Men glem nu ikke ét af de mest omdiskuterede emner i pressen de sidste tre år: madspild.

Madspild, som koster danskerne 16 mia. kr. om året og som udgør 540.000 tons, fortjener et fortsat - og øget - fokus. Både EU, FN og Nordisk Ministerråd har igangsat målrettede initiativer mod madspild - set i lyset af stigende fødevaremangel, den økonomiske krise, klimaforandringer og en voksende verdensbefolkning, som i november runder 7 mia. mennesker. Vi vil derfor appellere til den nye regering: indsatsen mod madspild bør udvides, og en række teknologiske, logistiske, politiske, sociale og kulturelle løsninger bør samtænkes.

Kære Fødevareminister Mette Gjerskov
Det anslås, at 303.000 ton spiselige fødevarer hvert år kasseres i fødevaresektoren. Fra danske husholdninger kasseres 237.000 ton. Selvom fhv. Fødevareminister Henrik Høegh (som Stop Spild Af Mad samarbejdede med) bidrog til at sætte madspild på menuen, skal der gøres mere ved madspild, og der skal i dén grad lægges vægt på forebyggelse frem for helbredelse. Måske var det ikke den rette løsning at tilbyde danskerne at købe fødevarer, som har overskredet "mindst holdbar til", (forslaget afstedkom løftede øjenbryn i befolkningen, i detailhandlen og ikke mindst på Axelborg). Eller at tro, at de ca. 5.000 hjemløse kan aftage al Danmarks madspild. Men det er rigtigt at udvide synsfeltet, at overveje alternative løsninger og at tænke utraditionelt.

Der bør fokuseres på arbejde med forebyggelsen af madspild, der bør tages fat i sagens kerne og findes frem til de egentlige årsager til at madspild opstår. Der bør kigges på optimering af hele jord-til-bord-kæden, der bør undersøges teknologiske løsninger, ses på forbedringer i logistikken og lagerstyringen, igangsættes uddannelser på området samt appelleres til ændring af forbrugeradfærden. Og om end at biogas ikke fremmer mindre madspild, kan biogas afhjælpe ressourcespild. Derfor bør biogas løsninger også opprioriteres. Vi inviterer til samarbejde med den nye Fødevareminister.

Kære Miljøminister Ida Auken
Ca. 14% af klimabelastningen fra fødevareproduktion er forårsaget af madspild. Fhv. Miljøminister Karen Ellemann satte madspild på finansloven, gennemførte affaldsforebyggelseskampagne "Brug mere - spild mindre" samt forpligtede 19 store organisationer til at forebygge madspild med Charter om Mindre Madspild. Det var en start.

Men der skal fortsat holdes fokus på madspild, da befolkningens hukommelse desværre er flygtig. Amagerforbrænding påpeger, at der genereres mindre affald under finanskrisen, men at der atter kommer større affaldsmængder, når et økonomisk opsving igen viser sig. Noget tyder på, at kimen til affaldsforebyggelse ligger i mentalitetsændring. Derfor bør der lægges vægt på vedvarende oplysnings- og undervisningskampagner, på forpligtende mål for reduktion af madspild samt på adressering af alle aktører: både forbrugere, kantiner og storkøkkener, detailhandel, fødevareemballageproducenter samt fødevareproducenterne. Stop Spild Af Mad havde et frugtbart samarbejde med den sidste Miljøminister, og vi håber på og glæder os til et konstruktivt og engageret samarbejde med den nye Miljøminister.

Kære Videnskabsminister Morten Østergaard
Forebyggelse af madspild ligger også i teknologien. Vores organisation er allerede involveret i flere videnskabelige og teknologiske konsortier med flere tunge aktører, som vil fremme udvikling af teknologi, der mindsker madspild. Videnskabsministeren kan bidrage ved at sætte fokus på udvikling af teknologier, som hjælper til mindre madspild. Flere innovative teknologiske løsninger (som eksempelvis AgroTech og Airvention) er allerede ved at blive implementeret. Der kigges nu også på fremstilling af intelligent fødevareemballege, som selv indikerer, hvornår fødevarer er ved at være for gamle.

Kære Sundhedsminister Astrid Krag
Madspild i storkøkkener skønnes til 15.750 ton. Dette sker bl.a. i hospitaler, hvor 40% af indholdet på tallerkenen smides ud, fordi portionerne ikke er tilpasset den enkeltes appetit. Stop Spild Af Mad er i øjeblikket involveret i et madspilds-reducerende projekt på Rigshospitalet. Patienterne får i dag maden serveret af sygeplejersker eller rengøringsassistenter, som ikke opfatter servering af maden som deres primære opgave. Området fortjener en politisk indsats.

Kære Social- og integrationsminister Karen Hækkerup
Nye tal fra finansministeriet viser stigende fattigdom. 333.000 personer i Danmark lever nu under OECDs fattigdomsgrænde, hvilket er en stigning på 53% i perioden 2001-2009. Der bør rettes fokus på oprettelsen af flere sociale projekter, som hjælper med at videreformidle overskudsfødevarer til socialt udsatte. Naturligvis kan Danmarks ca. 5.000 hjemløse ikke redde detailhandlens årlige 45.000 tons madspild, men det give megen mening at afhjælpe de socialt udsatte med gode overskudsfødevarer, som ellers ville gå til spilde uden grund. Man kan også støtte oprettelsen af sociale supermarkeder, som fra landbrug, fødevareproducenter og detailhandelen indsamler og videresælger friske overskudsfødevarer, der ellers skulle destrueres. Salget sker til en tredjedel af den oprindelige pris, således at det ikke er ren velgørenhedsforretning. Disse organisationer kaldes sociale supermarkeder. I Østrig har 19.000 østrigere købt mad igennem disse butikker i 2007.

Kære Europaminister Nicolai Wammen
Stop Spild Af Mad én af afsenderne bag Joint Declaration Against Food Waste, som opfordrer EU og FN til at forpligte sig til en global reduktion af madspild med mindst 50% inden år 2025. Stop Spild Af Mad er også nævnt i FN's nye rapport om madspild, og vi forventer stigende fokus på madspild i både EU og FN. Derfor er det en god sag at involvere sig i bestræbelserne på at få EU-Komissionen og FN's fødevareorganisation, FAO, til at samarbejde om fælles tiltag.

Kære regering
Forbrugerbevægelsen Stop Spild Af Mad er allerede dybt involveret i mange initiativer mod madspild med flere aktører både herhjemme og i udlandet, vi ser frem til spændende udspil fra den nye regering, og vi opfordrer til samarbejde og fælles indsats mod madspild.

Nu skal der ikke blot snakkes men handles. Velkommen i bjerge af spildt mad.