torsdag den 16. maj 2013

Jyllands-Posten - Gok i låget: 53 millioner æg til udsmid

af Selina Juul, stifter af forbrugerbevægelsen Stop Spild Af Mad

bragt i Jyllands-Posten den 16. maj 2013 -
http://blogs.jp.dk/stopmadspild/2013/05/16/gooooook/


53 millioner æg fra fritgående danske høns. Så mange æg må hvert år kasseres hos de danske hobbyhønseejere ifølge nye beregninger og en kampagne, som Dansk Fjerkræ Forum lancerede i starten af ugen. To af mine trofaste læsere her på Jyllands-Posten, Finn Jensen og Tanja Maria Pedersen, er begge hobby-hønseavlere, men reglerne fra fødevaremyndighederne forbyder dem begge at sælge æg, de ikke selv kan anvende - eller sågar at forære æggene bort til familier, venner og naboer.

Sidste år blev Danmark af EU erklæret som salmonellafrit land. Og det kan vil naturligvis være stolte af.

Alligevel skal en dansk hobby-hønseavler være registreret for at kunne sælge eller forære sine overskydende æg væk. Heftig kontrol, som bl.a. består af gødningsprøver og blodprøver samt i at æggene salmonellatestes tre gange årligt er både dyr og besværlig for de danske hobbyavlere. Og det betyder, at det bedre kan betale sig at smide overskydende æg ud end at sælge dem – for registreringen er så dyr, at den langt overstiger det beløb, som salget af æg ville indbringe. Et problem som Finn, Tanja Maria, Henriette og mange andre tusinde  danske private høsehold – 80.00 husstande holder høns i Danmark – dagligt døjer med.

I Sverige har man i modsætning til Danmark en bagatelgrænse, som tillader salg af æg uden for kontrolsystemet fra besætninger under 200 høns. I England har man lovgivning omkring stalddørssalg af æg, der tillader salget af æggene til private. Måske kan vi lære noget fra vores naboer der?

Naturligvis skal fødevarereglerne overholdes, og der må ikke forekomme æg med salmonella på danskernes spiseborde. Set i lyset af det store madspild, hvor 53 mio. potentielt spiselige æg årligt går til spilde, bør Fødevarestyrelsen dog kigge nærmere på de danske regler og vurdere, om noget kan gøres anderledes her. Det er et ærgerligt spild af potentielt spiselig mad, at man ikke en gang må forære en bakke æg til naboen - men i stedet tvinges til at kassere æggene. Måske bør fødevaremyndighederne derfor forenkle salmonella-kontrollen i private hønsehold – uden at det naturligvis må forringe forbrugernes fødevaresikkerhed.

53 mio. æg om året, svarende til 2.880 ton æg, udgør også en betragtelig omsætning, som vi går glip af – og vel at mærke i en tid, hvor  finanskrisen stadig har sit faste greb om Danmark.

Mens millioner af danskere fortsat ukritisk køber buræg, er der heldigvis kommet større og større fokus på gode danske økologiske æg, takket være bl.a. Dyrenes Beskyttelses kampagne Ægtivist.dk, Lina Lind Christensens prisværdige indsats Næsby Hønseri samt mange andre gode initiaiver.

Det er nu også på tide at vende blikket mod hobby-hønseavlere som Finn, Tanja Maria og Henriette og alle de mange millioner æg, der kasseres pga. de urokkelige regler, som spænder ben for private hønsehold med racehøns og krydsningshøns. Det er på tide – og specielt i disse år, hvor madspild er på alles læber, og hvor myndigheder som  Fødevareministeriet er medunderskriver på Charter om Mindre Madspild.

Fødevareminister Mette Gjerskov er nu i færd med at revidere reglerne, som har været igennem en høringsfase – og det er da en start. Noget må og bør gøres ved denne sag, så hobbyavlere som Finn, Tanja Maria og Henriette kan sælge en bakke frisklagte, danske frilandsæg uden at de derved overtræder loven.