fredag den 12. september 2014

Genbrug og Affald - Tænketank skal skabe handling mod madspild

af Selina Juul, stifter af forbrugerbevægelsen Stop Spild Af Mad

bragt i Genbrug og Affald den 12. september 2014 -


Ikke alene Danmarks første – men verdens første tænketank mod madspild. Al faglig viden til at reducere madspild og fødevaretab – på tværs af landegrænser, nationaliteter, politiske overbevisninger og organisationer. Dette er visionen med verdens første tænketank mod madspild, som igangsættes i Danmark. Flere tunge danske og internationale aktører i fødevarebranchen har allerede tilkendegivet deres interesse i at være med i madspildstænketanken. Arbejdet er i fuld gang. 

Viden om reduktion af madspild er efterhånden enorm. Flere og flere madspildsreducerende initiativer skaber allerede solide resultater i Danmark og i udlandet. - Og dog mangler der i verden en central bro, vidensdelingsbank og et bindeled mellem alle de gode initiativer, som vil kunne drage nytte af hinanden.

Deling af viden begrænser madspild globalt
For at kunne skabe en resultatorienteret og vedvarende forandring gennem hele værdikæden, hvor der på verdensplanen går ca. 1/3 af al mad til spilde, skal der international vidensdeling til, som vil resultere i reel handling. Viden fra et dansk hospitals madspildsreduktion med 45% kan være guld værd for et hospital i Kina. Erfaringer fra en norsk hotelkædes madspildsværktøj kan have en stor betydning for en hotelkæde i Indien. Viden fra en tysk tomatproducents udnyttelse af ”skæve” tomater i nye produkter kan give nye vækstmuligheder for en tomatproducent i Brasilien. Mulighederne er enorme.

Systematiseret kamp mod madspild
Madspilds-området er stadig en jungle i dag, hvor der desværre også foregår symptomhandlinger, symbolpolitik og endda greenwashing. Mange foretager madspildsreducerende initiativer i dag uden reelt at vide, om disse skaber det overordnede effekt. Mange steder er tal og fakta om madspild mangelfulde eller forældede. Et centralt organ, der systematiserer kampen mod madspild, kvalificerer viden og indsatsen – og skaber solide handlingsplaner. En madspildstænketank skal bidrage til solid reduktion af madspild. Og tiden er knap.

Madspildsbegrænsning er en vigtig brik
Når verdens befolkning rammer 11 mia. i udgangen af dette århundrede, skal al viden om ressourceoptimering af fødevareproduktionen samt minimering af spild implementeres og tages i brug. De globale klimaforandringer giver fødevareproduktionen store udfordringer allerede i dag. Og når der i dag produceres 30% af verdens mad til skraldespanden, kan dette scenarie ikke holde til de fremtidsudfordringer, som menneskesamfund får i løbet af dette århundrede.

Med andre ord, kan reduktionen af globale fødevaretab og spild, samt optimering af det globale fødevareproduktion have en afgørende betydning for fremtidig overlevelse af vores civilisation.