torsdag den 30. december 2021

Dagligvarehandlen - Mindre madspild løser fire problemer på een gang

af Selina Juul, stifter af forbrugerbevægelsen Stop Spild Af Mad


Siden COVID-19 ramte verden har fokus på madspild i medierne været dalende. Madspild skaber ikke længere ligeså mange og lige så store overskrifter.

Ikke desto mindre bliver der arbejdet seriøst med madspild - ikke mindst hos mange kantiner og i foodserviceindustrien, som især har været dygtige til at blive en del af den grønne omstilling.

Nogle restauranter, kantiner og storkøkkener bruger virksomheden og salgskanalen Too Good To Go til at mindske deres madspild, andre arbejder med forebyggelse. Og når vi taler forebyggelse, er der meget at hente netop hos storkøkkener, hvor man både sparer tid, ressourcer og penge - ikke mindst hjælper man klimaet på rette vej.

Ved at undgå madspild er du med til at løse hele fire problemer på én gang.

Madspild er et økonomisk problem

Madspild er penge ud ad vinduet - dine penge, hvis du smider mad ud.

Ifølge et estimat fra Landbrug & Fødevarer koster madspild danske husholdninger 13,5 mia. kr. om året inkl. moms og afgifter. Og en gennemsnitlig dansk familie med to voksne og børn smider mad ud for 7.200 kr. om året. På 10 år er det altså en opsparing på 72.000 kr.

På verdensplanen ifølge WWF er globalt madspild og fødevaretab estimeret til 2,5 mia. tons - svarende til ca. 40 pct. af verdens fødevareproduktion.

Madspild er et klimaproblem
Madspild er faktisk dit nemmeste personlige bidrag i klimakampen - og det gør slet ikke ondt. 

De 814.000 tons fødevarer, der årligt spildes i Danmark, svarer til 3,8 pct. af den samlede CO2-udledning, der hvert år udledes fra Danmark. Ud af de 814.000 tons fødevarer, står restaurationsbranchen for 42.000 tons årligt. 

På verdensplanen er madspild og fødevaretab ifølge FN ansvarlig for 8-10 pct. af verdens CO2-udledninger. Globalt madspild og fødevaretab er ifølge FN ansvarlig for cirka 4,4 gigaton drivhusgasemissioner om året.

For at sætte dette i perspektiv, hvis madspild og fødevaretab var et land, ville det være verdens tredjestørste udleder af drivhusgasser - kun overgået af Kina og USA.

Og når man taler om klimaet, så er mindre madspild den nemmeste personlige indsats i klimakampen. Ifølge CONCITO og Paul Hawken, som er en af USA’s fremmeste miljøforkæmpere og hovedmanden bag Project Drawdown, som er verdens hidtil mest omfattende forsøg på at vise de mest realistiske klimaløsninger, ligger indsatsen mod madspild på førstepladsen over verdens 10 bedste klimaløsninger.

Madspild er et etisk problem
“Spis op, husk på de sultne børn i Afrika”, sagde din bedstemor. Selvom man ikke kan transportere sine madrester til Afrika, er det ansvarligt at spise op, eller øse lidt mindre på tallerkenen, set i lyset af at der er så mange mennesker i verden, som mangler mad på bordet hver eneste dag.

Ifølge FN går omkring 8,9 pct. af verdens befolkning - ca. 690 mio. mennesker - i seng på en tom mave hver eneste nat. Og tallet er stigende. Hvis det fortsætter med denne hastighed, vil det overstige 840 mio. mennesker i 2030.

Men man skal slet ikke så langt væk for at finde sultne maver. Ifølge Danmarks Statistik lever 250.532 mennesker i fattigdom i Danmark. Af dem er 61.185 børn.

Madspild er et ressourceproblem
Mindre madspild har en direkte miljøeffekt, idet det mindsker ressourcebehovet samt naturbeslaglæggelse. Madspild udgør et stort spild af ressourcer fra jord til bord - herunder vand, jord, energi, transport, arbejdskraft og hele denne proces som bidrager til unødvendige CO2-udledninger og derved global opvarmning og klimaforandringer.

I år 2050 runder verdens befolkning 9 mia. mennesker - til den tid skal verdens fødevareproduktion øges med 70 pct. for at efterkomme behovet. Reduktion af madspild og udnyttelse af den producerede mad er derfor blandt de centrale forudsætninger.

Med andre ord er du med til at løse hele fire problemer på én gang ved at forebygge og reducere dit eget madspild.

Kampen mod madspild er den eneste kamp, hvor alle er vindere: du vil spare tid, penge, hjælpe klimaet og gøre verden til et lille smule bedre sted - både derhjemme og på din arbejdsplads.

Velbekomme - og god kamp mod madspild.